برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران

سال‌های اخیر که با تکیه بر لطف الهی و مشارکت همکاران، ویسپار طعم توسعه کیفی و کمی را بیش از پیش چشیده، همزمان موضوع توسعه مدیران و سرپرستان در کنار استخدام نفرات جدید، از دغدغه‌های اساسی در هیات مدیره شرکت بوده است.

ما با یادگیری از مطالعات و تجربه‌های خود دریافته‌ایم که "اول چه کسی و سپس چه چیزی" پاسخی برای توسعه‌گرایی سازمانی‌مان است. بر این اساس انرژی و منابع قابل توجهی را صرف توانمندسازی همکاران به عنوان مدیران آینده در ویسپاریا سایر کسب و کارهای گروه پایا، کرده‌ایم. از جمله اقدامات مرتبط، به بهره‌گیری از خدمات مشاوره در مدیریت منابع انسانی، برگزاری کانون ارزیابی، ایجاد تیم راهبردی مجزا در سطح مدیران و کارشناسان و به‌گزینی نفرات برای عضویت و حضور در این جلسات، برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری هم‌دان و... می‌توان اشاره نمود.

طی سال جاری نیز با ایجاد و توسعه واحد مدیریت منابع انسانی و تخصیص نفرات در کارخانه و دفتر مرکزی، مصمیم تا برنامه‌های این حوزه را با جدیت و اثربخشی بیشتری دنبال کنیم.

برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران، راهی برای آینده درخشان ویسپار
مطالب مرتبط

جلسات تیم راهبردی ویسپار مصاحبه با دکتر ابوالعلایی در خصوص برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران در ویسپار برگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران با همراهی جناب آقای دکتر ابوالعلایی برگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران


برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام