برگزاری جلسه بازنگری مدیریت

فرآیند بازنگری مدیریت با هدف سنجش میزان اثربخشی پیاده‌سازی استاندارد ISO 9001 و استقرار سیستم مدیریت کیفیت برگزار می‌شود.

طی هفته گذشته ویسپار توانست با مشارکت مدیران ارشد سازمان و مشاور طرح، اولین جلسه بازنگری مدیریت را برگزار کند و گزارش عملکرد واحدهای مختلف سازمان در راستای اجرای سیستم مدیریت کیفیت را مورد ارزیابی قرار دهد.

با توجه به تاکید مدیریت ارشد مبنی بر اهمیت دادن به جاری‌سازی اصولی استانداردهای مدیریتی، تلاش خود را در راستای بهبود و ارتقاء فرهنگ سازمانی، پرقدرت‌تر از قبل، ادامه خواهیم داد.

جلسه بازنگری مدیریت

جلسه بازنگری مدیریت در دفتر مرکزی تهرانبرچسب‌ها

ارسال کننده محتوا