برگزاری جلسه راهبردی

اولین جلسه تیم راهبردی شرکت در سال جدید و در پی وقفه‌ای که به واسطه اقدامات پیشگیرانه در ایام همه‌گیری ویروس کرونا اتخاذ شده بود، در تیرماه برگزار شد و با حضور اعضاء تیم و هیات مدیره شرکت، موضوعات راهبردی مرور و چاره‌جویی شد.


برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام