برگزاری دوره آموزشی 5S توسط دانشگاه صنعتی همدان

برگزاری دوره آموزشی 5S توسط دانشگاه صنعتی همدان


در ادامه اجرای تقویم آموزشی فصل تابستان و با توجه به تفاهم نامه همکاری فی مابین ویسپار و دانشگاه صنعتی‌ همدان، دوره آراستگی محیط کار (5S) با حضور مدیران و سرپرستان ویسپار توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه برگزار شد.

طی این دوره آموزشی، حاضرین با تاریخچه، جزییات، بندها و ارتباط  5S  با بهره‌وری آشنا شدند.

ویسپار در راستای توسعه مدیران خود، برنامه مدونی را در این ارتباط آغاز کرده و دنبال می‌نماید.برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام