001_108338022469761

برگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران با همراهی جناب آقای دکتر ابوالعلایی

برگزاری اولین دور کانون ارزیابی با همراهی جناب آقای دکتر ابوالعلایی و جناب آقای دکتر ثابت در ویسپار طی روزهای اول و دوم مهر و با حضور 16 نفر از کارشناسان، مدیران و سرپرستان شرکت، در ادامه برنامه‌های جانشین‌پروری و توسعه مدیران، بر اساس زمانبندی صورت گرفته، کانون ارزیابی برگزار شد. از مهم‌ترین خروجی‌های این ارزیابی، برنامه‌ریزی آموزش و توسعه مدیران حال و آینده ویسپار است. ویسپار با هدف توسعه کیفی و کمی کسب و کار فعلی و آینده خود، برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران را آغاز کرده تا از این طریق آینده‌ای درخشان را برای خود و همکاران دنبال نماید.

برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران، راهی برای آینده درخشان ویسپار


Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *