001_108338022469761

جلسات تیم راهبردی ویسپار

تیم راهبردی ویسپار که از سال گذشته با تمرکز بر ایجاد زمینه‌ای برای رهبری مشارکتی و همچنین توجه به برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران، سرپرستان و کارشناسان، تجربه خوب تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را برای ما رقم زد، به زمینه‌ای برای شناخت بیشتر همکاران و فضایی برای ارتقاء افقی و عمودی بدل شده است. برای ما در ویسپار، مشارکت، تیم‌سازی، توسعه جمعی و تنوع‌بخشی مبتنی بر شایستگی‌ها، موضوعاتی است که انتخاب و حضور همکاران در تیم راهبردی را به رویکردی نظام‌مند برای ما مبدل ساخته و موجب شد که بتوانیم این تجربه را در سطح کارشناسان نیز اجرا کنیم.

انواع موضوعات استراتژیک و عملیاتی که به نظرات چند وجهی و یا بهره‌گیری از تشخیص سرپرستان واحدهای مختلف نیاز دارد، فرصت و فضایی برای طرح در این جلسات می‌یابد و با حضور مدیران، سرپرستان و کارشناسان در دفتر مرکزی و کارخانه، مصر هستیم که ماهانه دو نوبت به تجربه این مشارکت تیمی بنشینیم.

پانزدهمین جلسه راهبردی در سال 1398

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *