001_108338022469761

دومین جلسه آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001: 2015

دومین جلسه آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001: 2015 در دفتر تهران و با حضور مشاور پروژه برگزار شد.

در این جلسه بندهای مربوط به فرایندهای پشتیبانی، عملیات، ارزیابی و بهبود برای کلیه همکاران، ارایه گردید. این آموزش در ارتباط با طرح‌ریزی سیستماتیک توسعه شرکت، برگزار گردید که موارد مشابه در دفتر و کارخانه در دست پیگیری و اجرا است.

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *