جلسه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

جلسه با رویکرد آموزش و بررسی مسیر طی شده در تدوین ارکان جهت‌ساز شرکت با حضور مدرس و مشاور، جناب آقای دکتر تقی‌زاده در دفتر تهران و همزمان بصورت ویدیو کنفرانس در کارخانه با حضور اعضاء هیات مدیره، مدیران و همکاران شرکت برگزار شد.

در طی این جلسه ضمن بررسی چرخه مدیریت استراتژیک مبتنی بر فرایند xpp، حاضرین طی بحث و مذاکرات، ضرورت و زیرساخت‌های رویکرد مدیریت استراتژیک را بررسی و مرور کردند.

مفاد برنامه‌ریزی استراتژیک که طی سال‌های گذشته با تکیه بر نخبگی و خبرگی اعضاء هیات مدیره در قالب این جلسات، تدوین و بازنگری شده، در سال جاری بصورت متمرکز و مبتنی بر رویکردهای مدرن در جلسات تیم راهبردی دنبال شد و در نظر است با کمک مشاور بیرونی، پویاتر و مبتنی بر شناخت منسجم‌تر از محیط بیرون و داخل، پیگیری شود.

جلسه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک با حضور جناب آقای دکتر تقی زاده

جلسه آموزشی برنامه ریزی استراتژیک

جلسه آموزشی برنامه ریزی استراتژیکبرچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام