دوره آشنایی با اصول مصاحبه

در ویسپار تصمیم گرفته‌ایم که زین‌پس همکاران شرکت با هدف مشارکت در استخدام‎‌ها و درگیر شدن در این مهم، در جلسات مصاحبه استخدامی در کنار مدیران واحدها حضور یابند.

دوره آشنایی با اصول مصاحبهجلسه آشنایی با مبانی مصاحبه شایستگی محور

بر این اساس جلسه آشنایی با مبانی مصاحبه شایستگی محور برای کارشناسان واحدهای مختلف برگزار گردید.

برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.