001_108338022469761

دوره آشنایی با الزامات ISO 9001: 2015

بر اساس زمانبندی طرح بهبود نظام مدیریت فرایندی در ویسپار، دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001: 2015 توسط جناب آقای دکتر مرادی مشاور این طرح در کارخانه و دفتر تهران برای کلیه سطوح سازمانی بالاتر از اپراتوری و با حضور مدیران و اعضاء هیات مدیره برگزار گردید.

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *