001_108338022469761

دوره اصول بازخورددهی اثربخش در مدیریت عملکرد

در ادامه جاری‌سازی رویکرد مدیریت عملکرد همکاران در ویسپار، و به دنبال راه‌اندازی اپلیکیشن مدیریت عملکرد، دوره آموزشی اصول بازخورددهی اثربخش، توسط جناب آقای دکتر سید بابک علوی (دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف) به منظور بهبود هرچه بیشتر بازخورددهی به ارزیابی‌شوندگان، برگزار شد.

ضمن تشکر از جناب دکتر علوی عزیز که با بیانی شیوا و گیرا، نکات مهم بازخورددهی را به ما یادآوری کردند، نحوه برگزاری دوره شامل مرور نظری و بررسی موردکاوی‌های مرتبط، بر اثربخشی این دوره افزود.

اصول بازخورددهی اثربخش

بازخورددهی اثربخش در مدیریت عملکرد

دوره اصول بازخورددهی اثربخش در دفتر مرکزی تهران

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *