دومین جلسه آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001: 2015

دومین جلسه آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001: 2015 در دفتر تهران و با حضور مشاور پروژه برگزار شد.

در این جلسه بندهای مربوط به فرایندهای پشتیبانی، عملیات، ارزیابی و بهبود برای کلیه همکاران، ارایه گردید. این آموزش در ارتباط با طرح‌ریزی سیستماتیک توسعه شرکت، برگزار گردید که موارد مشابه در دفتر و کارخانه در دست پیگیری و اجرا است.برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام