محاسبه فاصله آبپاش‌ها در آبیاری بارانی

یکی از مهمترین مسائلی که در آبیاری بارانی مطرح می‌شود محاسبه فاصله آبپاش ها است. در این ویدیو به صورت خیلی ساده نحوه محاسبه فاصله آبپاش‌ها آموزش داده می‌شود.

عوامل تاثیر گذار در انتخاب فاصله آبپاش ها

  • شعاع پاشش آبپاش
  • نوع آرایش آبپاش‌ها
  • سرعت باد

لازم به ذکر است که در این ویدیو نوع آرایش آبپاش‌ها را مربعی و سرعت باد را کمتر از 2 m/s در نظر گرفته‌ایم. در صورتی که سرعت باد بیشتر باشد برای یکنواختی پاشش آبپاش‌ها، بهتر است فاصله آنها کمتر در نظر گرفته شود.

منبع: FAO


برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام