مصاحبه با دکتر ابوالعلایی در خصوص برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران در ویسپار

بخشی از مصاحبه جناب آقای دکتر ابوالعلایی در خصوص برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران در ویسپار پس از برگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران، سرپرستان و کارشناسان در مهر ۹۸

اولین دور کانون ارزیابی با همراهی جناب آقای دکتر ابوالعلایی و جناب آقای دکتر ثابت در ویسپار طی روزهای اول و دوم مهر و با حضور 16 نفر از کارشناسان، مدیران و سرپرستان شرکت، در ادامه برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران، بر اساس زمانبندی صورت گرفته، کانون ارزیابی برگزار شد.


برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام