001_108338022469761

مصاحبه با دکتر ابوالعلایی در خصوص برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران در ویسپار

بخشی از مصاحبه جناب آقای دکتر ابوالعلایی در خصوص برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران در ویسپار پس از برگزاری کانون ارزیابی، برنامه جانشین پروری و توسعه مدیران، سرپرستان و کارشناسان در مهر ۹۸

اولین دور کانون ارزیابی با همراهی جناب آقای دکتر ابوالعلایی و جناب آقای دکتر ثابت در ویسپار طی روزهای اول و دوم مهر و با حضور 16 نفر از کارشناسان، مدیران و سرپرستان شرکت، در ادامه برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران، بر اساس زمانبندی صورت گرفته، کانون ارزیابی برگزار شد.

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *