001_108338022469761

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001: 2015

در تداوم برنامه‌های توسعه سیستماتیک، طی خرداد ماه، ممیزی مرحله دوم سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001: 2015 را پشت سر گذاشتیم.

هفته‌های منتهی به ممیزی خارجی و در جلسات ممیزی، علاوه بر اینکه چشم‌اندازهای جدیدی از استعداد و ظرفیت‌های تیمی در واحدها پدیدار شد، شاهد حمایت‌ و تلاش‌های غرورانگیز همه همکاران در سطوح مختلف بودیم .فرصت‌های رشد و توسعه را مصرانه پیگیری می‌کنیم و امیدوار به اثربخشی نتایج آن هستیم.

افتتاحیه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در دفتر مرکزی تهران

ممیزی سیستم داخلی مدیریت کیفیت

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در دفتر فنی تولید

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در دفتر مرکزی تهران

اختتامیه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در همدان

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *