مک ‌تپ در مسیر تایید و توسعه

درتاریخ 31 فروردین، اولین جلسه ارزیابی مک تپ به عنوان شتاب‌دهنده در پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد و بر اساس اطلاعات ارایه شده پیش‌تر و حین این جلسه، مقرر شد اطلاعات تکمیلی در این فرایند تهیه و تحویل شود.

مک‌تپ که از سال گذشته با رسالت ایفای نقش شتاب‌دهی و زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری ویسپار در کسب و کارهای جدید که به دست جوانان شایسته دانشگاه‌های برتر توسعه می‌یابد، ایجاد شده، اولین دوره خود را به محض مساعدتر شدن شرایط اجتماعی متاثر از همه‌گیری ویروس کرونا، برگزار خواهد کرد.


برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام