001_108338022469761

هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/10/05
تاریخ پایان: شنبه 97/10/08

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *