هم‌دان، جلسات کتاب‌خوانی در ویسپار

پس از تجربه موفق #هم‌دان با هدف یادگیری و توسعه جمعی در راستای ارزش سازمانی توسعه گرایی فردیی و سازمانی در کارخانه از تابستان سال جاری، این برنامه را در دفتر مرکزی هم از بهمن ماه دنبال نمودیم.

در اولین دور این جلسات، همکارانِ متقاضی درحال مطالعه و تسهیم تجربیات خود در مورد کتاب How to win friends & influence people نوشته آقای Dale Carnegie هستند.برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام