چقدر نوارآبیاری تیپ در هر هکتار نیاز دارم؟

عامل اصلی که بر روی میزان نوار آبیاری تیپ تاثیرگذار است نوع محصول مورد کشت است. چرا که فاصله بین ردیف‌های کشت در هر محصول متفاوت است.

در این ویدیو نحوه محاسبه میزان نوار آبیاری تیپ مورد نیاز با استفاده از ابعاد زمین مورد کشت و نوع محصول آموزش داده می‌شود، که نحوه محاسبه نوار آبیاری تیپ برای محصول ذرت و گندم به عنوان نمونه در این ویدیو آمده است.

ذکر این نکته ضروری است که کارخانه‌ها نوارهای آبیاری تیپ را معمولا در رول‌های1000 متری تولید کرده و به فروش می‌رسانند، پس هنگام طراحی به این نکته نیز توجه نمایید.
برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا

ادمین ویسپار

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایابسپارآریا با آن عرضه می‌گردد.

ارسال پیام