کانون ارزیابی و توسعه در ویسپار

در تداوم برنامه‌های توسعه و جانشین‌پروری، در سال جاری پنل کانون ارزیابی و توسعه را در ویسپار ایجاد و اولین کانون را در آبان‌ماه و با حضور 4 نفر از همکاران برگزار نمودیم.

در این دوره که ابزارهای مختلف ارزیابی مبتنی بر شایستگی‌های عمومی و اختصاصی را طراحی و اجرا کرده‌ایم، در جستجوی دستیابی به شناخت بهتر از همکاران و برنامه‌ریزی در جهت توانمندسازی و توسعه ایشان هستیم.

برنامه توسعه و جانشین پروری ویسپار

کانون ارزیابی ویسپار

کانون ارزیابی و توسعه ویسپار


برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا