001_108338022469761

5 نکته کیفیت آب در آبیاری قطره ای

کیفیت آب آبیاری یکی از مهمترین عواملی است که در کارایی مطلوب سیستم آبیاری قطره ای موثر است. در انتهای هر سیستم آبیاری قطره ای نازل‌هایی اعم از قطره چکان، نوار تیپ، لوله 16 و سایر اتصالات قطره ای وجود دارند که در صورت وجود هرگونه آلودگی در آب آبیاری، دچار گرفتگی شده و عملکرد آن‌ها مختل می‌شود. برای رفع و جلوگیری رسوب گرفتگی و مسدود شدن قطره چکان‌ها لازم است تا 5 اقدام مهم در خصوص کنترل کیفیت آب انجام شود.

1. در ابتدا لازم است تا چند قطره‌چکان را به عنوان شاخص انتخاب کرده و به صورت دوره‌ای دبی آنها را چک کنید. اگر یک قطره‌چکان دچار گرفتگی شده بود نسبت به تعویض آن اقدام کنید، اما اگر گرفتگی در چندین قطره‌چکان بود باید منشا گرفتگی پیدا شده و سریعا برای رفع آن اقدام کرد.

در ادامه بخوانید: چگونه گرفتگی قطره‌چکان‌ها را برطرف کنیم؟

2. در زمین‌هایی که منبع آب استخر است خطر گرفتگی توسط جلبک‌ها و قارچ‌ها وجود دارد. برای رفع این مشکل باید نسبت به کلرزنی سیستم اقدام کنید.

استخر آبیاری کشاورزی

3. PH یکی از عوامل تاثیرگذار در سیستم آبیاری قطره ای است. توجه داشته باشید چنانچه PH آب بالاتر از 7 باشد از کودهای آمونیوم‌دار استفاده نکنید چرا که سبب افزایش رسوب و گرفتگی می‌شود.

4. در سیستم‌های آبیاری زیرسطحی در صورت وجود خطر گرفتگی توسط ریشه‌ها، به صورت دوره‌ای از محلول رقیق شده اسید سولفوریک استفاده کنید.

سیستم آبیاری زیر سطحی

5. وجود شن، ماسه و ذرات معلق در آب نیز سبب گرفتگی سیستم قطره ای می‌شود که با بررسی چشمی آب در انتهای لترال‌ها قابل تشخیص است. در صورت وجود چنین آلودگی‌هایی، باید حتما ایستگاه فیلتراسیون مناسب در سیستم آبیاری در نظر گرفته شود.

فیلتراسیون آبیاری قطره ای

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *