آدرس دفتر مرکزی : خیابان شهید بهشتی - بعد از تقاطع سهروردی - خیابان کاووسی فر- کوچه آریا وطنی – پلاک 5 –واحد دوم و سوم شرقی
تلفن : 42407000 - 88175220 (021)
کد پستی دفتر مرکزی:1577837415

آدرس کارخانه: همدان – شهرک صنعتی بوعلی – بلوار چهارم خیابان چهل و دو
کد پستی کارخانه:6518114847

ایمیل: info@vispar.co


vispar_co

vispar_co

pba_visparآدرس دفتر مرکزی

تهران– خیابان شهید بهشتی– بعد از تقاطع سهروردی- خیابان کاووسی فر- کوچه آریا وطنی–پلاک 5- واحد دوم و سوم شرقی

42407000- 88175220 (021)

ایمیل: info@vispar.co

آدرس کارخانه

همدان - شهرک صنعتی بوعلی - بلوار چهارم - خیابان چهل و دو

34384005-9 (081)

دفتر همدان

همدان، خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه 9 - واحد 5

38256332- 38256947 (081)