شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی - سیستم های آبیاری و صنایع وابسته

17 - 20 دی 1395
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران


شرکت در اولین نمایشگاه تخصصی آبیاری تهران

این نمایشگاه علی رغم برگزاری اولین دوره، با کیفیت نسبتاً مناسب برگزار شد و نویدبخش داشتن نمایشگاهی تخصصی برای صنعت آبیاری کشور بود.