نمایشگاه ایران اکسپو 2017

9 الی 12 آبان ماه 1396
تهران ، مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب، سالن A4 غرفه 120 و 121

حضور پایا بسپار آریا در دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران، در تهران.