نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی گلستان

11 الی 14 مهر ماه 1396
محل دایمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان


نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی گلستان

پایا بسپار آریا شما را به بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، ادوات، تجهیزات، صنایع وابسته آبیاری و نهاده های کشاورزی دعوت می نماید