نمایشگاه اگروفود و پروژه عراق - اربیل 2017

23 الی 26 مهر ماه
اربیل - کردستان عراق
نمایشگاه بین المللی اربیل، غرفه H10


بار دیگر حضور پایا بسپار آریا در نمایشگاه های بین المللی - اربیل

حضور در دهمین دوره برگزاری نمایشگاه اگروفود اربیل همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان، زیر ساخت و تجهیزات اربیل عراق 2017 که در تاریخ 15-18 اکتبر (23 الی 26 مهر 96) برگزار می شود.