نمایشگاه کشاورزی (نهادها، ماشین آلات، آبیاری)

22 - 26 فروردین 1396
یزد
صفائیه- بولوار شهید قندی
سالن شهید قندی - محل برگزاری نمایشگاه


برند ویسپار برای اولین بار به نمایشگاه کشاورزی یزد خواهد رفت

پذیرای دوستان و همکاران خود در نمایشگاه کشاورزی یزد می باشیم.