شرکت در نمایشگاه بین المللی EiMA 2016 ایتالیا

9 - 13 نوامبر 2016
ایتالیا
مرکز نمایشگاهی شهر بولونیا


حضور شرکت پایا بسپار آریا در نمایشگاه EIMA ایتالیا

نمایشگاه EIMA بزرگترین نمایشگاه صنعت آبیاری اروپا می باشد که همه بزرگان صنعت آبیاری دنیا در آن حضور دارند. شرکت پایا بسپار آریا تنها شرکت ایرانی حاضر در این نمایشگاه بود. حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاههای بزرگ دنیا باعث ارتقاء استانداردهای تولید و زمینه پیشرفت صنعت آبیاری کشور را فراهم می آورد.