شرکت در نمایشگاه Yugagro 2016 روسیه

22 - 25 نوامبر 2016
روسیه
مرکز نمایشگاهی شهر کراسنودار


حضور در بزرگترین نمایشگاه کشاورزی منطقه CIS در شهر کراسنادر روسیه

منطقه کراسنادر در جنوب روسیه و در نزدیکی دریای سیاه یکی از قطب های کشاورزی کشور روسیه می باشد و نمایشگاه کشاورزی Yougagro بزرگترین نمایشگاه حوزه کشاورزی روسیه و کشورهای CIS می باشد.