قطره چکان ، قطره چکان پرسی ، قطره چکان PC ، قطره چکان باز شونده ، قطره چکان جبران کننده فشار ، قطره چکان تنظیم فشار ، قطره چکان نتافیم ، قطره چکان یورو دریپ ، قطره چکان کرونا ، قطره چکان انتلکو ، قطره چکان خود تنظیم ، قطره چکان تنظیمی ، قطره چکان تنظیم شونده ، قطره چکان قابل تنظیم ، قطره چکان پیچی ، قطره چکان خود شوینده

آدرس دفتر مرکزی

تهران– خیابان شهید بهشتی– بعد از تقاطع سهروردی- خیابان کاووسی فر- کوچه آریا وطنی–پلاک 5- واحد دوم و سوم شرقی

42407000- 88175220 (021)

ایمیل: [email protected]

آدرس کارخانه

همدان - شهرک صنعتی بوعلی - بلوار چهارم - خیابان چهل و دو

34384005-9 (081)

دفتر همدان

همدان، خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه 9 - واحد 5

38256332- 38256947 (081)