دانلود لیست قیمت محصولات ویسپار با دانلود فایل می‌توانید لیست قیمت محصولات ویسپار را دریافت نمایید. همچنین شما می‌توانید برای اطلاع از تخفیفات و شرایط تحویل با بخش فروش به شماره 42407000 تماس حاصل فرمایید.


با دانلود فایل می‌توانید لیست قیمت محصولات ویسپار را دریافت نمایید. همچنین شما می‌توانید برای اطلاع از تخفیفات و شرایط تحویل با بخش فروش به شماره 42407000 تماس حاصل فرمایید.
دانلود لیست قیمت محصولات ویسپارگروه بندیسایز بندی (اینچ)Image
رایزر پلیمری ویسپار"3 100cm
980,000 ریال
سایز
3
Image
کمربند پلیمری "2*63
135,000 ریال
سایز
2
Image
شیر پروانه ای پلیمری با دسته فلزی
3,550,000 ریال
سایز
5
Image
شیر توپی دسته فلزی 2 اینچ به ویسپار فلت 2.5
680,000 ریال
سایز
2
Image
شیر کشویی دسته بلند 63*75
1,890,000 ریال
Image
شیر پروانه ای چدنی
3,450,000 ریال
سایز
4
Image
آبپاش SR30 تنظیمی -دونازله
2,400,000 ریال
سایز
1
Image
شیر خودکار پلی پروپیلن ویسپار
360,000 ریال
سایز
2
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
500,000 ریال
سایز
1 1/4
Image
شیر کشویی دسته بلند 2*63 - رزوه نری مهره ماسوره
1,730,000 ریال
سایز
2
Image
سرشلنگی لی فلت "4*90
140,000 ریال
سایز
4
Image
شیر توپی پلیمری
148,500 ریال
سایز
1
Image
رایزر پلیمری ویسپار"21/2 75cm
560,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
شیر پروانه ای پلیمری با دسته فلزی
2,700,000 ریال
سایز
4
Image
شیر خودکار پلی پروپیلن ویسپار
150,000 ریال
سایز
1
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
3,450,000 ریال
سایز
4
Image
ویسپار فلت
150,000 ریال
سایز
3
Image
کپ پلیمری 1/2 2
162,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
شیر کشویی دسته کوتاه 63*75
1,470,000 ریال
Image
بست و قلاب بدون دسته
200,000 ریال
سایز
2
Image
شیر کشویی دسته بلند 2*75 - رزوه نری مهره ماسوره
1,950,000 ریال
سایز
2
Image
کمربند پلیمری "3/4*50
102,000 ریال
سایز
3/4
Image
پایه آبپاش آلومینیومی "11/2 1.5m
1,050,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
شیر کشویی دسته بلند 2*75 - رزوه نری روی بدنه
1,750,000 ریال
سایز
2
Image
سه راهی ماده پلیمری
325,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"21/2 60cm
450,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
بست و قلاب بدون دسته
180,000 ریال
سایز
1
Image
شیر توپی پلیمری
2,772,000 ریال
سایز
4
Image
رابط تیپ به لوله اصلی و لوله 16
5,000 ریال
Image
شیر توپی دسته فلزی 1.5 اینچ به ویسپار فلت 2
540,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
پایه آبپاش آلومینیومی "2 1.5m
1,310,000 ریال
سایز
2
Image
شیر خودکار پلی استال ویسپار
480,000 ریال
سایز
2
Image
رابط مساوی ویسپار فلت 4
380,000 ریال
سایز
4
Image
آبپاش SR30 تنظیمی -سه نازله
2,450,000 ریال
سایز
1
Image
رایزر پلیمری ویسپار"3 50cm
560,000 ریال
سایز
3
Image
واشر 16
2,500 ریال
Image
رایزر پلیمری ویسپار"2 75cm
400,000 ریال
سایز
2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"3 75cm
770,000 ریال
سایز
3
Image
آبپاش SR30 تمام دور -سه نازله
2,350,000 ریال
سایز
1
Image
تی اف پلیمری با رزوه پلی استال"1/2 1*63
350,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار "21/2 40cm
340,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
شیر توپی پلیمری
72,000 ریال
سایز
1/2
Image
کپ پلیمری 1
28,500 ریال
سایز
1
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
1,250,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
کپ انتهایی ویسپار فلت (با رینگ پلیمری)"1/2 2
145,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
تی اف پلیمری با رزوه پلی استال"2*75
400,000 ریال
سایز
2
Image
تبدیل گلدانی پلیمری "1/2 1 - "2
80,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
زانو ماده پلیمری
108,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"11/2 60cm
225,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
شیر پروانه ای چدنی
2,550,000 ریال
سایز
3
Image
کلید شیر خودکار ویسپار
65,000 ریال
سایز
1
Image
رایزر پلیمری ویسپار"11/2 75cm
275,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
زانو 16
2,000 ریال
Image
شیر توپی تک ضرب دسته فلزی
205,000 ریال
سایز
1
Image
شیر کشویی دسته بلند 1/2 1*50 - رزوه نری مهره ماسوره
1,520,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"3 30cm
395,000 ریال
سایز
3
Image
شیر خودکار آلومینیومی ویسپار
580,000 ریال
سایز
2
Image
تبدیل دنده ای پلیمری 3/4 به 1 اینچ
30,000 ریال
سایز
3/4, 1
Image
شیر کشویی دسته کوتاه 2*75 - رزوه نری مهره ماسوره
1,520,000 ریال
سایز
2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"21/2 100cm
725,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
سه پایه آبپاش دو متری
3,200,000 ریال
Image
چپقی پلیمری
113,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
شیر پروانه ای پلیمری با دسته فلزی
5,200,000 ریال
سایز
6
Image
شیر توپی تک ضرب دسته فلزی
410,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
سه راه ماده پلیمری
182,000 ریال
سایز
2
Image
سه پایه آبپاش یک متری
2,450,000 ریال
Image
تی اف پلیمری با رزوه پلی استال"11/2*50
300,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"21/2 30cm
275,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
275,000 ریال
سایز
1
Image
بست و قلاب بدون دسته
200,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
زانو ماده پلیمری
48,500 ریال
سایز
1
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
220,000 ریال
سایز
3/4
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
2,000,000 ریال
سایز
3
Image
شیر پروانه ای پلیمری با دسته فلزی
1,400,000 ریال
سایز
2
Image
شیر کشویی دسته کوتاه 50*50
1,100,000 ریال
Image
رایزر پلیمری ویسپار"2 40cm
220,000 ریال
سایز
2
Image
پایه آبپاش آلومینیومی "11/2 1m
840,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"2 30cm
180,000 ریال
سایز
2
Image
کپ پلیمری 2
80,000 ریال
سایز
2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"1 40cm
85,000 ریال
سایز
1
Image
قطره چکان PC ویسپار 4 لیتر بر ساعت
7,500 ریال
Image
تی اف پلیمری با رزوه پلی استال"2*63
350,000 ریال
سایز
2
Image
کپ پلیمری1/2 1
54,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
بوشن پلیمری 2
130,000 ریال
سایز
2
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
630,000 ریال
سایز
2
Image
کمربند پلیمری "1*50
102,000 ریال
سایز
1
Image
کپ انتهایی ویسپار فلت (با رینگ پلیمری)"2
115,000 ریال
سایز
2
Image
پایه آبپاش آلومینیومی بوشن دار "1 1m
680,000 ریال
سایز
1
Image
قطره چکان تنظیم شونده
3,000 ریال
Image
سرشلنگی آلفا
57,500 ریال
سایز
2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"1 60cm
115,000 ریال
سایز
1
Image
مغزی پلیمری
148,500 ریال
سایز
2 1/2
Image
زانو ماده پلیمری
140,000 ریال
سایز
2
Image
تبدیل گلدانی پلیمری"1 - "1/2 1
75,000 ریال
سایز
1
Image
سه راهی قطره چکان دار
3,500 ریال
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
198,000 ریال
سایز
3/4
Image
شیر انشعاب رزوه 1/2 به تیپ
25,000 ریال
Image
تبدیل دنده ای پلیمری رایزر آلومینیومی
45,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
شیر کشویی دسته کوتاه 1/2 1*50 - رزوه نری مهره ماسوره
1,150,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
قطره چکان PC ویسپار 8 لیتر بر ساعت
7,500 ریال
Image
رایزر پلیمری ویسپار"3 60cm
625,000 ریال
سایز
3
Image
رایزر پلیمری ویسپار"11/2 50cm
187,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
پایه آبپاش آلومینیومی "2 2m
1,600,000 ریال
سایز
2
Image
شیر کشویی دسته بلند 63*63
1,680,000 ریال
Image
کمربند پلیمری "11/2*50
112,500 ریال
سایز
1 1/2
Image
سرشلنگی لی فلت "3*75
90,000 ریال
سایز
3
Image
شیر خودکار پلی استال ویسپار
385,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"1 50cm
103,000 ریال
سایز
1
Image
شیر کشویی دسته کوتاه 2*63 - رزوه نری روی بدنه
1,100,000 ریال
سایز
2
Image
تبدیل دنده ای پلیمری 1 به 1/2 1 اینچ
46,000 ریال
سایز
1 1/2, 1
Image
پانچر ویسپار فلت
1,150,000 ریال
Image
شیر پروانه ای پلیمری با دسته فلزی
2,050,000 ریال
سایز
3
Image
رابط مساوی ویسپار فلت 3
280,000 ریال
سایز
3
Image
رایزر پلیمری ویسپار"11/2 100cm
357,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
1,100,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
پایه آبپاش آلومینیومی "2 1m
1,000,000 ریال
سایز
2
Image
بست و قلاب دسته دار
220,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"11/2 30cm
137,500 ریال
سایز
1 1/2
Image
بست و قلاب دسته دار
220,000 ریال
سایز
2
Image
آبپاش پلیمری ویسپار تنظیمی
450,000 ریال
سایز
3/4
Image
چپقی پلیمری
255,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
مجموعه کورکن ویسپار فلت
10,000 ریال
Image
بدنه کورکن ویسپار فلت
3,000 ریال
Image
ویسپار فلت
340,000 ریال
سایز
6
Image
رایزر پلیمری ویسپار"2 100cm
530,000 ریال
سایز
2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"11/2 40cm
155,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
تبدیل دنده ای پلیمری 1/2 به 1 اینچ
30,000 ریال
سایز
1/2, 1
Image
شیر کشویی دسته بلند 50*50
1,470,000 ریال
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
300,000 ریال
سایز
1
Image
قطره چکان PC پرسی 4 لیتر بر ساعت
8,500 ریال
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
2,250,000 ریال
سایز
3
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
545,000 ریال
سایز
1 1/4
Image
چپقی پلیمری
140,000 ریال
سایز
2
Image
تبدیل دنده ای پلیمری 1 به 2 اینچ
52,000 ریال
سایز
2, 1
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
190,000 ریال
سایز
1/2
Image
تبدیل آبپاش 3/4 به لوله 16( جهت اتصال به ویسپار فلت )
65,000 ریال
سایز
3/4
Image
شیر توپی پلیمری
236,500 ریال
سایز
1 1/4
Image
تبدیل دنده ای پلیمری 1/2 به 3/4 اینچ
25,000 ریال
سایز
3/4, 1/2
Image
شیر خودکار پلی پروپیلن ویسپار
260,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
سرشلنگی لی فلت "2*50
43,500 ریال
سایز
2
Image
مغزی پلیمری
30,000 ریال
سایز
1
Image
گیره انتهایی ویسپار فلت "1/2 1-"2-"1/2 2
150,000 ریال
سایز
1 1/2, 2, 2 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"21/2 50cm
390,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
رابط لوله 16 به لوله اصلی و لوله 16
2,000 ریال
Image
شیر توپی پلیمری
900,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
شیر کشویی دسته کوتاه 63*63
1,200,000 ریال
Image
کمربند انشعاب ویسپار فلت
350,000 ریال
Image
ویسپار فلت
210,000 ریال
سایز
4
Image
سه راه ماده پلیمری
57,000 ریال
سایز
1
Image
کمربند پلیمری "11/2*63
135,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"2 60cm
320,000 ریال
سایز
2
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
588,500 ریال
سایز
1 1/2
Image
سه راهی ویسپار فلت به تیپ
22,000 ریال
Image
شیر توپی دو سر مهره ماسوره
1,650,000 ریال
سایز
3
Image
ویسپار فلت
125,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
شیر توپی پلیمری
415,000 ریال
سایز
2
Image
سرشلنگی لی فلت با رینگ پلیمری 1/2 2
78,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
شیر توپی تک ضرب دسته فلزی
550,000 ریال
سایز
2
Image
مغزی پلیمری
57,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
قطره چکان PC پرسی 8 لیتر بر ساعت
8,500 ریال
Image
سرشلنگی لی فلت با رینگ پلیمری 2
58,000 ریال
سایز
2
Image
رابط مساوی ویسپار فلت 2
160,000 ریال
سایز
2
Image
شیر کشویی دسته کوتاه 2*75 - رزوه نری روی بدنه
1,310,000 ریال
سایز
2
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی بدون آبکاری)
172,000 ریال
سایز
1/2
Image
ویسپار فلت
71,500 ریال
سایز
1 1/2
Image
شیر کشویی دسته بلند 2*63 - رزوه نری روی بدنه
1,580,000 ریال
سایز
2
Image
شیر توپی پلیمری
300,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
آبپاش SR30 تمام دور -دونازله
2,200,000 ریال
سایز
1
Image
شیرانشعاب ویسپار فلت به تیپ
24,000 ریال
Image
رایزر پلیمری ویسپار"1 75cm
145,000 ریال
سایز
1
Image
آبپاش RX25
2,150,000 ریال
سایز
1
Image
شیر کشویی دسته کوتاه 2*63 - رزوه نری مهره ماسوره
1,260,000 ریال
سایز
2
Image
مغزی پلیمری
82,500 ریال
سایز
2
Image
تبدیل دنده ای پلیمری 1/2 1 به 2 اینچ
52,000 ریال
سایز
1 1/2, 2
Image
شیر توپی دو سر مهره ماسوره
2,750,000 ریال
سایز
4
Image
سرشلنگی لی فلت "21/2*63
56,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
آبپاش آلومینیومی ویسپار تمام دور
3,550,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رایزر پلیمری ویسپار"3 40cm
480,000 ریال
سایز
3
Image
زانو ماده پلیمری
250,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
ویسپار فلت
275,000 ریال
سایز
5
Image
ویسپار فلت
92,000 ریال
سایز
2
Image
آبپاش پلیمری ویسپار تمام دور
380,000 ریال
سایز
3/4
Image
پایه آبپاش آلومینیومی "11/2 2m
1,200,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
سه راه ماده پلیمری
132,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
620,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
رابط مساوی ویسپار فلت 1/2 2
210,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
آبپاش آلومینیومی ویسپار تنظیمی
3,800,000 ریال
سایز
1 1/2
Image
کمربند پلیمری "1*63
135,000 ریال
سایز
1
Image
شیر توپی تک ضرب دسته فلزی
950,000 ریال
سایز
2 1/2
Image
شیر توپی پلیمری
94,500 ریال
سایز
3/4
Image
چپقی پلیمری
52,000 ریال
سایز
1
Image
بست ابتدایی ویسپار فلت به تیپ
13,500 ریال
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
3,900,000 ریال
سایز
4
Image
شیر توپی پلیمری
1,670,000 ریال
سایز
3
Image
تی اف پلیمری با رزوه پلی استال"1*50
300,000 ریال
سایز
1
Image
شیر انشعاب لوله اصلی به تیپ
24,000 ریال
Image
شیر پروانه ای پلیمری با دسته فلزی
7,600,000 ریال
سایز
8
Image
رایزر پلیمری ویسپار"2 50cm
275,000 ریال
سایز
2
Image
تی اف پلیمری با رزوه پلی استال"1*40
270,000 ریال
سایز
1
Image
شیر توپی دسته فلزی (با توپی آبکاری شده)
650,000 ریال
سایز
2
Image
سه پایه آبپاش یک و نیم متری
2,950,000 ریال
Image
رایزر پلیمری ویسپار"1 100cm
195,000 ریال
سایز
1


آذربایجان غربی | اردبیل | اصفهان | البرز | ایلام | بوشهر | تهران | چهارمحال و بختیاری | خراسان جنوبی | خراسان رضوی | خراسان شمالی | خوزستان | زنجان | سمنان | سیستان و بلوچستان | فارس | قزوین | قم | کردستان | کرمان | رمانشاه | کهگیلویه و بویراحمد | گلستان | گیلان | لرستان | مازندران | مرکزی | هرمزگان | همدان | یزد | آذربایجان شرقی
آدرس دفتر مرکزی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، ساختمان یونیک، پلاک 19، طبقه 6

42407000 (021)

ایمیل: info@vispar.co

آدرس کارخانه

همدان - شهرک صنعتی بوعلی - بلوار چهارم - خیابان چهل و دو

34384005-9 (081)

دفتر همدان

همدان، خیابان پاستور، برج پاستور، طبقه 9 - واحد 5

38256332- 38256947 (081)