001_108338022469761

صنایع شیمیایی

صنایع شیمیایی از فرآیند‌های گسترده و متنوعی تشکیل‌ شده‌ است؛ اما جزء اجتناب‌ناپذیر محصــولات مورد استفاده در این صنایع مقاومت در برابر خوردگی است. مخازن ذخیره مواد شیمیایی و فرآیندهای اختلاط و خنثی‌سازی مواد شیمیایی از جمله فرآیندهایی است که سیال خورنده در خطوط لوله جریان دارد. لوله، اتصالات و شیر‌های توپی و پروانه‌ای ویسپار به دلیل دوام بالا در محیط‌های خورنده، هزینه پایین، نیاز کم به تعمیر و سطح داخلی بسیار صیقلی گزینه مناسبی برای استفاده در صنایع شیمیایی است.

تجهیزات صنایع شیمیایی