بست و قلاب رایزر آبپاشتوضیحاتسایز (اینچ)قیمت
بست و قلاب بدون دسته1350,000
بست و قلاب بدون دسته1/2 1420,000
بست و قلاب بدون دسته2420,000
بست و قلاب دسته دار2480,000
بست و قلاب دسته دار1/2 1480,000
محصولات مرتبط