بست و قلاب رایزر آبپاشتوضیحاتسایز (اینچ)قیمت
بست و قلاب بدون دسته1500,000
بست و قلاب بدون دسته1/2 1640,000
بست و قلاب بدون دسته2640,000
بست و قلاب دسته دار2700,000
بست و قلاب دسته دار1/2 1700,000
محصولات مرتبط