کمربند لی فلت
سایز: 2 اینـــچاستفاده از لوله‌های لی فلت در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای، به دلیل مزایای بسیار زیاد آن‌ها با سرعت زیادی رو به افزایش است. از کمربند انشعاب لی‌فلت، برای گرفتن انشعاب فرعی از لوله‌های لی فلت استفاده می‌شود. برای این کار بر روی لی‌فلت سوراخی ایجاد کرده و کمربند لی‌فلت در آن تعبیه می‌گردد. با استفاده از این روش سرعت انشعاب‌گیری از لی فلت بسیار بالاتر می‌رود.

کمربند لی فلت ویسپار در مقابل تابش نور خورشید، تنش‌های مکانیکی، مواد خورنده و همچنین پوسیدگی دارای مقاومت بالایی می‌باشد.


توضیحاتقیمت
کمربند لی فلت400,000