تبدیل دنده ای پلیمری


توضیحاتسایز ( اینچ)سایز (میلیمتر)تعداد در کارتنقیمت
تبدیل دنده ای پلیمری 2 * 2/51/23/460033,000
تبدیل دنده ای پلیمری 2/5 * 33/4132040,000
تبدیل دنده ای پلیمری 2 * 31/2132542,000
تبدیل دنده ای پلیمری 2/5 * 53/41/2 132085,000
تبدیل دنده ای پلیمری 3 * 511/2 115085,000
تبدیل دنده ای پلیمری 4 * 51/2 11/4 114485,000
تبدیل دنده ای پلیمری**1/2 13835088,000
تبدیل دنده ای پلیمری 3 * 61218095,500
تبدیل دنده ای پلیمری 5 * 61/2 1218095,500
تبدیل دنده ای پلیمری 6 * 721/2 284273,000
تبدیل دنده ای پلیمری 5 * 71/2 11/2 2112273,000
تبدیل دنده ای پلیمری 7 * 81/2 2360330,000
تبدیل دنده ای پلیمری 6 * 82372330,000

**جهت اتصال آبپاش با ورودی 1/2 1 به رایزر آلومینیومی 1/2 1

  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب‌تر نسبت به نمونه‌های فلزی