تبدیل دنده ای پلیمری


توضیحاتسایز ( اینچ)سایز (میلیمتر)تعداد در کارتنقیمت
تبدیل دنده ای پلیمری 2 * 2/51/23/460031,000
تبدیل دنده ای پلیمری 2/5 * 33/4132038,000
تبدیل دنده ای پلیمری 2 * 31/2132540,000
تبدیل دنده ای پلیمری**1/2 13835080,000
تبدیل دنده ای پلیمری 2/5 * 53/41/2 132081,000
تبدیل دنده ای پلیمری 3 * 511/2 130081,000
تبدیل دنده ای پلیمری 3 * 61217591,000
تبدیل دنده ای پلیمری 5 * 61/2 1218091,000
تبدیل دنده ای پلیمری 6 * 721/2 284260,000
تبدیل دنده ای پلیمری 5 * 71/2 11/2 2112260,000
تبدیل دنده ای پلیمری 7 * 81/2 2360313,000
تبدیل دنده ای پلیمری 6 * 82372313,000

**جهت اتصال آبپاش با ورودی 1/2 1 به رایزر آلومینیومی 1/2 1

  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب‌تر نسبت به نمونه‌های فلزی