زانو چپقی پلیمری


توضیحاتسایز (اینچ)تعداد در کارتنقیمت
چپقی پلیمری 1/2 (2)1/230060,000
چپقی پلیمری 3/4 (2/5)3/418092,000
چپقی پلیمری 1 (3)1100100,000
چپقی پلیمری 1/4 1 (4)1/4 1128205,000
چپقی پلیمری 1/2 1 (5)1/2 184218,000
چپقی پلیمری 2 (6)242235,000
چپقی پلیمری 1/2 2 (7)1/2 224500,000

  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالوانیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب‌تر نسبت به نمونه‌های فلزی