001_108338022469761

برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران

سال‌های اخیر که با تکیه بر لطف الهی و مشارکت همکاران، ویسپار طعم توسعه کیفی و کمی را بیش از پیش چشیده، همزمان موضوع توسعه مدیران و سرپرستان در کنار استخدام نفرات جدید، از دغدغه‌های اساسی در هیات مدیره شرکت بوده است.

ما با یادگیری از مطالعات و تجربه‌های خود دریافته‌ایم که “اول چه کسی و سپس چه چیزی” پاسخی برای توسعه‌گرایی سازمانی‌مان است. بر این اساس انرژی و منابع قابل توجهی را صرف توانمندسازی همکاران به عنوان مدیران آینده در ویسپاریا سایر کسب و کارهای گروه پایا، کرده‌ایم. از جمله اقدامات مرتبط، به بهره‌گیری از خدمات مشاوره در مدیریت منابع انسانی، برگزاری کانون ارزیابی، ایجاد تیم راهبردی مجزا در سطح مدیران و کارشناسان و به‌گزینی نفرات برای عضویت و حضور در این جلسات، برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری هم‌دان و… می‌توان اشاره نمود.

طی سال جاری نیز با ایجاد و توسعه واحد مدیریت منابع انسانی و تخصیص نفرات در کارخانه و دفتر مرکزی، مصمیم تا برنامه‌های این حوزه را با جدیت و اثربخشی بیشتری دنبال کنیم.

برنامه جانشین‌پروری و توسعه مدیران، راهی برای آینده درخشان ویسپار

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *