001_108338022469761

هم‌دان، جلسات کتاب‌خوانی در ویسپار

پس از تجربه موفق #هم‌دان با هدف یادگیری و توسعه جمعی در راستای ارزش سازمانی توسعه گرایی فردیی و سازمانی در کارخانه از تابستان سال جاری، این برنامه را در دفتر مرکزی هم از بهمن ماه دنبال نمودیم.

در اولین دور این جلسات، همکارانِ متقاضی درحال مطالعه و تسهیم تجربیات خود در مورد کتاب How to win friends & influence people نوشته آقای Dale Carnegie هستند.

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *