4 قانون کود آبیاری در سیستم آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره‌ای یکی از کارآمدترین روش‌ها برای کود آبیاری و رساندن کود مستقیما به ناحیه ریشه گیاه محسوب می‌شود. اما آیا استفاده از کود در آب آبیاری باعث گرفتگی سیستم قطره‌ای می‌شود؟ چگونه می‌توان حین تزریق کود در آبیاری قطره ای از بروز این مشکل جلوگیری کرد؟

راه حل این مسئله، رعایت 4 قانون بسیار مهم برای کوددهی در سیستم آبیاری قطره‌ ای است تا از گرفتگی نوار تیپ و قطره‌چکان‌ها جلوگیری شود.
این ویدیو علاوه بر ارائه نکات لازم جهت کود آبیاری، آموزش یک تست سریع و آسان جهت آزمودن کودهای مختلف را به همراه دارد.

برگرفته از آکادمی آبیاری نتافیم


برچسب‌ها

ارسال کننده محتوا


ارسال پیام