001_108338022469761

گزارش عملکرد واحد منابع انسانی در سال 1398 – بخش دوم

فرآیند آموزش

امسال ما موفق شدیم روش اجرایی آموزش و تسهیم هزینه‌های مترتب را تهیه کنیم. همچنین موفق شدیم رویکرد تدوین تقویم فصلی آموزش را در دفتر تهران و کارخانه بر اساس ورودی‌های مختلف، اجرا نماییم.

از نیازسنجی آموزشی گرفته تا برنامه‌های تقویت ارزش‌های سازمانی و برنامه‌ریزی توسعه مدیران و سرپرستان منتج از نتایج کانون ارزیابی.

برگزاری بیش از 1500 نفر-ساعت آموزش در کارخانه و بیش از 300 نفر-ساعت در دفتر مرکزی در موضوعات مدیریتی، تخصصی، رفتاری و نرم‌افزاری از نتایج این برنامه‌ریزی و اقدامات است.

بخشی از این آموزش‌ها انفرادی و بخشی گروهی بوده است، بخشی در محل شرکت و بخشی خارج از محل شرکت.

بخشی بصورت حضوری و بخشی از طریق ویدیو کنفرانس.

با این حال تمرکز ما در ویسپار بر اثربخشی آموزش‌ها از طریق برگزاری گروهی و حتی‌المقدور توسط مدرسین داخلی است. همچنین تنوع موضوعی و گستره فراگیران در آموزش‌ها را در تقویم سال آتی مدنظر قرار خواهیم داد.

Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest
Facebook
Twitter
Whatsapp
Telegram
Linkedin
Pinterest

отправитель

ارسال کننده محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *